Các chuyên gia di cư của chúng tôi sẽ giúp bạn
Chúng tôi sẽ lo mọi thứ cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn (như đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới sau khi chúng tôi khởi chạy trang web mới của bạn).
Chuyển tất cả dữ liệu vào Shopify từ Đơn đặt hàng, Khách hàng và Sản phẩm
Lập bản đồ phù hợp dữ liệu sản phẩm của bạn để phù hợp với Lợi ích của Shopify & SEO
Di chuyển trang web của bạn hoặc thiết kế lại trang web để tránh bất kỳ Tác động tiêu cực nào đến SEO
Tích hợp bất kỳ giải pháp nào của bên thứ 3 mà bạn đang sử dụng hoặc muốn sử dụng