Câu hỏi thường gặp

Nhóm của bạn lớn đến mức nào?
Chúng tôi là một nhóm gồm 80 lập trình viên, lập trình viên, nhà tiếp thị và nhà thiết kế chuyên dụng của Shopify với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành.
Bạn sẽ xuất bản dự án của tôi trên trang web của bạn chứ?
Chúng tôi là một nhóm gồm 80 lập trình viên, lập trình viên, nhà tiếp thị và nhà thiết kế chuyên dụng của Shopify với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành.
Bạn sử dụng loại tiền nào?
Chúng tôi là một nhóm gồm 80 lập trình viên, lập trình viên, nhà tiếp thị và nhà thiết kế chuyên dụng của Shopify với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành.
Tôi có thể trả như thế nào?
Chúng tôi là một nhóm gồm 80 lập trình viên, lập trình viên, nhà tiếp thị và nhà thiết kế chuyên dụng của Shopify với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành.
Khi nào tôi thanh toán?
Chúng tôi là một nhóm gồm 80 lập trình viên, lập trình viên, nhà tiếp thị và nhà thiết kế chuyên dụng của Shopify với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành.