Việc làm tại ArenaCommerce
Tìm vai trò tuyệt vời tiếp theo của bạn
Chúng tôi tìm kiếm những người lớn hơn và thông minh hơn chúng tôi. Đó là cách chúng tôi tạo ra một công ty gồm những người khổng lồ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người có trái tim lớn và tài năng to lớn.
Đặc quyền & lợi ích
Văn hóa của Arena là một thứ gì đó mang tính chất xã hội và để bổ sung và hỗ trợ nền văn hóa đó, chúng tôi có một số lợi ích đáng kinh ngạc

Đừng chỉ mơ,
Làm Với chúng tôi.

Thiết kế, phát triển và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới không chỉ là mục tiêu của chúng tôi - đó là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho chính mình. Chúng tôi tin tưởng vào việc làm việc thông minh hơn bằng cách sử dụng các công cụ, công nghệ và phương pháp mới nhất. Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc dành thời gian để đánh giá cao nơi chúng tôi đã ở, những gì chúng tôi đã học được và cách chúng tôi đã thành công.

Là một đội, chúng tôi luôn quan tâm đến nhau, luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân và chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng công việc phải bổ ích, thú vị và diễn ra với tốc độ bền vững.

Làm việc với chúng tôi

Kiểm tra các vị trí đang mở của chúng tôi bên dưới và điền vào mẫu đơn đăng ký bằng cách nhấp vào nó